Levensbeschouwelijke vorming

Waarom Zedenleer?

Kinderen leren van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar henzelf, de anderen en de wereld om hen heen.

Belangrijk is dat ze de kans krijgen om zelf hun weg te vinden.

Aan de hand van concrete situaties of verhalen die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen.  Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken.

Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken.

Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken, en leren ze te handelen volgens eigen inzichten.

Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen en op een verdraagzame en respectvolle manier met elkaar omgaan.

Allemaal manieren om hen te helpen groeien tot fijne jongeren die met respect en verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en rechtvaardige manier, kunnen bouwen aan een humanere wereld.

Leerkracht

Mijn naam is juf Kristel (Kristel Zenner).

Ik ben  aanwezig op maandagnamiddag, woensdag en donderdag tot 13u40.

Klas

Wij zitten in een superformidantastische klas op de zolder!

Het is het plekje waar we elkaar 2 keer per week ontmoeten.

We werken er rond volgende thema's ;

° Wie ben ik? Wie ben jij? (gevoelens, een mening uiten, vrijheid van gedachten, levensbeschouwing, dit ben ik)

° Ik wil groeien! (gezondheid, armoede, wonen en leefomgeving, mens en natuur/milieu, mens en dier, vriendschap, ik naar de anderen)

° Wees creatief! (onderwijs, zintuigen, media, reclame en propaganda, vrije tijd, sport, jongerencultuur)

° Elk kind is mijn kind (gezin en familie, ouders en grootouders, kind en scheiding, verdriet, dood, ik naar de groep)

° Mooi anders, leven zonder vooroordeel (normaal is anders, eigen cultuur, gehandicapte kinderen, jongen en meisjes op gelijke voet, omgaan met vooroordelen en discriminatie)

° Waag het niet, of.......(kinderarbeid, straatkinderen, kinderen en verslavend gedrag, pesten, kindermishandeling, werken aan weerbaarheid)

° Ik wil vrede (vredeseducatie, omgaan met macht en onmacht, agressie, kindvluchtelingen, kinderen in oorlogssituaties, training van sociale competenties)

° Alle kinderen hebben rechten (recht op privacy, regels en afspraken, democratie beleven)

Tijdens de ILC-lessen werken wij met andere levensbeschouwingen samen. Zo ontdekken we verschillen en overeenkomsten in onze overtuigingen.

Nieuwtjes uit de klas

Lentefeest (voor 1ste lj) : de 6-jarigen zetten op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij, de overstap naar de grote school is gezet!

 ° 2018-2019 : zaterdag 22 juni 2019 (CC de Westrand-Dilbeek)

 ° 2019-2020 : zondag 7 juni 2020 (CC de Factorij - Zaventem)

 

 

Feest Vrijzinnige Jeugd (6de lj) : de 12-jarigen zijn op een belangrijk moment in hun leven gekomen. Het FVJ symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar volwassenheid. Wie ben jij en vooral welk soort mens wil jij worden?

  ° 2018-2019 : 27 en 28 april 2019 (Dworp-Halle)

Waarom katholieke godsdienst ?

Godsdienst ! Niet meer zo vanzelfsprekend in deze tijd.  Toch vind ik het belangrijk  dat we met onze  kinderen  werken rond een aantal waarden die in hun , maar ook in onze leefwereld vandaag toch nog zo belangrijk zijn  : respect voor elkaar en voor mensen die anders zijn, het weer durven en kunnen goedmaken nadat er iets fout liep, je kunnen inleven in de wereld van mensen die het niet zo goed hebben dan wij, zich durven engageren voor bepaalde humanitaire projecten, openstaan voor andere culturen en godsdiensten, streven naar een vreedzame samenleving. 

Christenen hebben het geluk dat zij kunnen terugblikken naar iemand die , lang geleden, ook geprobeerd heeft deze waarden na te streven. Jezus, hij deed het met  vallen en opstaan !!  Net zoals wij.

Soms vertrekken we tijdens de les vanuit een bijbelverhaal om zo te komen tot een actueel thema.  Soms vertrekken we uit de actualiteit om zo te komen tot een bijbelverhaal. We doen dit uiteraard op een hedendaagse manier : we spelen toneel, we luisteren naar verhalen, we zingen samen, we werken in groep , we knutselen, we doen soms eens een kwis, enz. Dikwijls  ontdekken we dat  deze oude verhalen ons vandaag nog dikwijls op de goede weg kunnen zetten.

Tijdens de godsdienstles is er ook plaats voor twijfel, voor vragen !!  We zoeken naar gelijkenissen en verschilpunten met andere  godsdiensten of levenshoudingen.  Tijdens de lessen ILC werken we trouwens rond een thema samen met de kinderen die een andere godsdienst of levenshouding volgen. 

Dit zijn de thema's waarrond we werken.

1ste leerjaar :
Mag ik zijn wie ik ben ?   -  Geboorte en groei - Ik heb een lichaam dat heel wat kan ! - Water. - Ik kan niet allles ! - Kerstmis - Pasen

2de leerjaar :
Gevoelens. - Op verkenning in de natuur. - Brood (eerste communie) - Duimen omhoog! -  Allerheiligen - Kerstmis - Pasen - Pinksteren

3de leerjaar :
Zoals ik, zo is er maar één ! - Verbondenheid in verdriet. - Spons erover ! - Het Jozefverhaal. - De aarde is fantastisch ! - Kerstmis - Pasen

4de leerjaar :
Symbolen - Op weg met Mozes ! - Goed of kwaad ? - Allerheiligen - Kerstmis - Pasen

5de leerjaar :
Geluk ! - Bewogen worden en in beweging komen ! - De bijbel - Afscheid nemen doet pijn. - Kerstmis - Pasen - Natuur en cultuur.

6de leerjaar :
Wij behoren tot vele groepen ! - Wereldgodsdiensten. - Verantwoordelijkheid en engagement ! - Vuur ! - Opgroeien in liefde en tederheid ! - Pasen - Kerstmis - Allerheiligen

Klasoverschrijdend werken we soms ook rond de 'Damiaanactie' .

Tijdens de ILC- lessen  bekijken we een bepaald thema vanuit verschillende godsdiensten of levenshoudingen. (samen met de andere lbv-leerkrachten) 

Leerkracht godsdienst

Hilde Verlinden

Ik ben aanwezig op school op maandagnamiddag,woensdag en donderdagvoormiddag.

Nieuwtjes uit onze klas !
Om zeker niet te vergeten !!

eerste communie 2019 --> donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaart):

De lln schrijven zich in voor de eerste communie via de school.  Eind december, begin januari krijgen zij in de school een inschrijvingsformulier.  Je kind moet wel gedoopt zijn om aan de eerste communie deel te kunnen nemen. Indien dit nog niet gebeurd is, geen probleem. Neem dan even contact op met de pastoor van onze parochie. In januari-februari volgt er dan een vergadering voor de ouders.  Op deze vergadering gaan we even dieper in op de betekenis van de eerste communie van uw kind.  Ook een aantal praktische  afspraken voor de feestdag zelf worden die avond overlopen.

De vergadering voor de ouders zal plaatsvinden op ......(wordt later toegevoegd).

Telefoonnummer van pastoor Jean-Marie D'hollander: 0496 86 96 26

(mailadres : jean.marie.dhollander@gmail.com

 vormsel 2019 --> ZATERDAG !!  25 mei 2019

De inschrijving en de voorbereiding van het vormsel gebeurt niet via de school maar wel via de parochie.

 

 

Waarnemend directie

Inge Hermans
E-mail: directie(at)gebaska.be
telefoon 015 71 18 60
fax 015 71 42 64

Afdeling Het Kiezeltje

Oudstrijdersstraat 28
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 71 18 60
hetkiezeltje.gebaska.be

Afdeling De Kei

Schoolstraat 8
1880 Kapelle-op-den-Bos
telefoon 015 28 47 52
dekei.gebaska.be

Afdeling 't Mulderke

Molenstraat 52
1880 Nieuwenrode
telefoon 015 64 87 07
tmulderke.gebaska.be